Norcross är centralt beläget i Varberg och erbjuder en social miljö för företagare & entreprenörer.

Parkering

På gården finns ett antal parkeringsplatser, som i mån av plats kan utnyttjas av Norcross hyresgäster.
För att kunna nyttja parkeringsplatserna behöver du ha ett p-tillstånd och detta kvitterar du ut av husvärden. Vilka tider som gäller för parkering framgår av skyltningen.

Avgiftsfria p-platser på bekvämt gångavstånd finns även på Falkenbäck och i p-huset Briggen.