Norcross är centralt beläget i Varberg och erbjuder en social miljö för företagare & entreprenörer.

Varifrån kommer namnet Norcross?

Paul Rydholm, grundaren av Norcross kontorshotell, var väldigt intresserad av historierna kring Lars Gathenhielms kaparflotta och speciellt då den mest berömde (och ökände) kaparkaptenen John Norcross. Denne man föddes 1688 i Liverpool och var från början anställd inom Royal Navy innan han år 1716 kom till Göteborg, lärde känna Lars Gathenhielm och blev kaparkapten hos honom.

John Norcross följde inte riktigt lagar och regler som han borde. Han opererade ibland även på egen hand och utan tillstånd. Dessutom sysslade han emellanåt med sjöröveri, vilket innebar att han för egen vinning attackerade fartyg och helt utan urskiljning, till skillnad mot en kapare som gjorde sina erövringar på uppdrag av sitt lands regering.

John Norcross framfart oroade både svenska och utländska myndigheter. I både Holland och Frankrike började man till slut protestera mot de svenska kaparnas framfart och vid en kapning av ett holländskt fartyg togs tre av Gathenhielms fartyg i beslag, varav det ena stod under John Norcross befäl. Han lyckades dock under vapenhot att fly, men fångades in – och flydde igen. Listan över vad han tog sig för efter den senare flykten blev lång och en av planerna var exempelvis att kidnappa den danske kronprinsen.

I januari 1719 arresterades till slut John Norcross av de svenska myndigheterna, sattes i fängelse på Nya Älvsborgs fästning och dömdes till döden. Han lyckades mot alla odds fly igen och fortsatte sin sjöröveriverksamhet fram till 1726, då han återigen fångades in – denna gång av danskarna. Men han var svår att hålla fången; han lyckades fly till Hamburg. Det blev dock en kortvarig frihet denna gång – John Norcross förråddes och hamnade i fängelse i Köpenhamn. Här fick han sitta fram tills han dog 1758 och en stor del av tiden hölls han instängd i en bur, till allmänhetens nyfikna beskådan.

Det var alltså denna äventyrliga man som fick äran att namnge kontorshotellet!